בואו להכיר מקרוב את מייסד המועדון

תומר כהן.

"הריצה שינתה את חיי מקצה לקצה. בכל מקום בו אני נמצא, אני מחפש את הדרכים הכי המעניינות לרוץ בהן.
אחרי אלפי קילומטרים שצברתי לאורך השנים,
עשרות מרוצים ותחרויות בהן השתתפתי,
וידע נרחב בתחום האימון, הריצה והבריאות,
החלטתי להביא ולהנגיש לכם את התחביב שיגרום גם לכם להשתחרר וישדרג את חייכם.
הקמתי את מועדון הריצה FREE מתוך אמונה שכל אדם בריא יכול להשתחרר ולרוץ אם רק ירצה בכך, בכל גיל ובכל רמה.
המועדון יעניק לכל מתאמן את כל הכלים הדרושים והמסגרת המקצועית כדי להוסיף את הריצה לשגרת החיים ויהפוך אותה לחווייתית, קבוצתית ומהנה יותר."
תומר כהן הינו מאמן ריצה מוכר וידוע בארץ, בצוות המאמנים של נייקי ישראל, מאמן לקידום בריאות, מדריך אתלטיקה, מאמן כושר ובריאות ומדריך רכיבה בסטודיו (ספינינג), מוסמך בוגר בית הספר למאמנים במכון וינגייט.
בזמנו הפנוי, כהן גם סטודנט שנה ג' לתואר ראשון B.A. במנהל עסקים במכללה האקדמית רופין בהתמחות בניהול ואימון בתחום הספורט במכון וינגייט.
בשנים האחרונות הקים תומר גם את האקדמיה לריצה ואתלטיקה לילדים ונוער על מנת לגלות, לפתח ולהכשיר כשרונות צעירים בתחום הריצה והאתלטיקה. כמו כן, יזם, ניהל מקצועית ופיתח את מרוץ נהריה שהפך למסורת בעיר הולדתו של תומר וארגן ארועים נוספים כמו מרתון ספינינג, ארוע אתלטיקט ועוד.

She was thinking Only Professional IT Certification the last two hours of patrolling in the street were available, and I could survive. Shakes continued. Professional IT Certification 300-101 Cert Exam 300-115 Exam Download The first time she felt uneasy this 300-115 Exam Download morning as she walked into a bush. Someone is watching me. The hot 100-105 Questions And Answers wind blew through the dry bushes and made the rustling sound. A car truck ran full steam ahead of the Lincoln Tunnel. She remembered one thing the patrolmen would often think of the city was so noisy that I 100-105 Questions And Answers could not detect if someone came back to Professional IT Certification Professional IT Certification me behind me and walked to lift me up with a knife. Or take my back as a target She turned quickly. Nothing except leaves, 300-115 Exam Download rusty machines and rubbish. When climbing a pile of stones, the knee pain so she could not help but shrink body. Emily 300-101 Cert Exam Shakes, 31, is afflicted with joint inflammation – her mother often says youre 31 It is inherited from her grandfather, just as 300-115 Exam Download she inherited her 100-105 Questions And Answers mothers good figure, her Professional IT Certification fathers good looks and occupation Professional IT Certification as long as the red hair no one can say it. She slowly passed through a 300-115 Exam Download cluster of dead shrubs, a sharp pain on 300-115 Exam Download her 300-101 Cert Exam knees. Thanks Professional IT Certification to her prompt closing, she did not drop a steep 30-foot deep slope. Below her was a gloomy gorge that cut deeply through the bottom of the West End. The railroad tracks of the U.S. Railroad Passenger Transport Company run through the canyon and the train goes to the north. She narrowed her eyes and looked to the bottom of the canyon not far from the tracks. what is that Is inserted in a circle of soil has been turned over the twigs It looks like Europe, my god The sight of her made her shiver. Nausea suddenly rose, burning like a flame burning her skin. For a moment she really wanted to turn around and escape, pretended nothing was seen. But she tried hard to suppress the idea in my heart. He hopes the victim is dead. This is the best. She runs to 300-115 Exam Download an iron staircase that leads from the sidewalk to the 300-101 Cert Exam canyon. She stopped in time as she grabbed the balustrade of the iron staircase. bad The murderer has 300-101 Cert Exam escaped in all likelihood, and is likely to have left the ladder. If she touches the railings, she may undermine the mark 300-101 Cert Exam he 300-101 Cert Exam left behind when he ran away. Okay, then well waste something. She took 300-101 Cert Exam a deep breath and held back the pain of the knee joint. She inserted the deliberately polished bright boot into the crevice of the stone on the first day Professional IT Certification of her new job and began to climb down the rock wall. She was still Professional IT Certification four feet off the ground and jumped straight to the Professional IT Certification place where it was buried. My God It is not a branch that extends from under the ground it is a mans hand. The body of this man was buried vertically in the earth, leaving only the arm, wrist and palm left outside. She stared at Professional IT Certification the ring finger of the hand all the muscles had been cut off, the red of the bones of the fingers, set 300-101 Cert Exam with a huge female diamond ring. 100-105 Questions And Answers Shakes knelt on the ground, began digging down. The soil fluttered under her hands as a dog. She found that those fingers that had not been cut were wide open, pointing in the direction that their fingers would not normally bend. This shows that the victim was still alive when the last shovel of mud buried his face. Maybe its still alive now. Shakes desperately dug soft 100-105 Questions And Answers soil, her 100-105 Questions And Answers hands were shattered by pieces of glass, dark red blood and dark red soil mixed together. This persons hair is exposed, followed by a bluish, gray forehead due to 100-105 Questions And Answers lack of oxygen. She continued digging until 300-101 Cert Exam she saw the dull eyes and mouth of the man. The mans mouth twisted into horrible curvature, indicating that in 300-115 Exam Download the last few 100-105 Questions And Answers seconds of life the victim struggled to keep his mouth through 300-101 Cert Exam the rising black soil. This is not a woman. Despite the finger on the set of a diamond ring. He was a big man in his fifties and was as 100-105 Questions And Answers angry as the Professional IT Certification soil surrounding him. She took a few steps back, her gaze never leaving that person, almost tripped over by the tracks behind her. For a while, her mind was empty and could not think of anything, only knowing that a man was buried to die like this. Then she reminded herself Be strong, baby. In front of you is the scene of a homicide together, and you are the first police officer present. 300-115 Exam Download You know what to do ADAPT, adapt. A is the current arrest of Arrest. D is a major eyewitness and suspect to Detain. A is Assess murder scene. 300-101 Cert Exam P is P 300-115 Exam Download what is it She bowed her head towards the walkie-talkie Patrolman 5885 calls Professional IT Certification headquarters.

Shakes finally remembered the first of the police officers arriving at the scene to adapt to the fourth rule P is to protect the scene of the murder. Angry horn started flooding the air in the early morning misty, quickly mixed into 100-105 Questions And Answers the Professional IT Certification drivers roar angry. A moment later, she heard sharp 100-105 Questions And Answers sirens also joined the dissonant noise, and Professional IT Certification the first 100-105 Questions And Answers police car arrived. Forty minutes later, the scene was already packed with uniformed police and criminal detectives, more than the usual number of murders in Hells Kitchen the 300-115 Exam Download famous crime zone in New Yorks West End A lot of. In view of the shocking death of the victim, sending so many people does not seem excessive. However, Shakesi 300-115 Exam Download heard from other police officers that this was a big case and a media concern – the deceased was one of a group of travelers arriving at JFK last night and they made a taxi into the city, But never got home. CNN is reporting on the spot, 100-105 Questions And Answers the uniformed police officer whispered to her. So 100-105 Questions And Answers when Emilia Shakesh saw the handsome Vince Piriti, the head of the Criminal Investigation and Resource Scheduling Team climbed to the top of the Professional IT Certification embankment overlooking the crime scene and stopped to 300-115 Exam Download beat him 100-105 Questions And Answers from time to time It is not particularly 300-101 Cert Exam surprising when it comes to the dust on suits of thousands of dollars. However, she was surprised. Piriti actually noticed her, and waving her past. He smoothed a little in his shaven clean face. She thought she would probably be applauded for the extraordinary performance of todays unruffled. Well done, saved the fingerprint on the iron ladder Maybe 300-101 Cert Exam it will give her a little reward. The last hour on duty on the 300-115 Exam Download last 100-105 Questions And Answers day. She will leave with glorious glory. He looked up and 300-101 Cert Exam down at her. Policewoman, you are not a novice, right I think I will not mistake. Im sorry, sir Youre not 300-101 Cert Exam a newbie, 300-115 Exam Download Im sure. Strictly speaking, she can not be considered. Although she entered the police only a short period of three years, unlike her other police at this age, most have nine to ten years of seniority. Before entering the police academy, Shakesi had been in society for several years. I do not understand what youre trying to ask. He seemed annoyed and the smile 300-115 Exam Download on his face disappeared. Are you the first policeman to arrive at the scene Yes, sir.